KA.YIN.QI丨卡茵琪女装形象升级5店同开与你一见“粽”情!

首页标题    KA.YIN.QI丨卡茵琪女装形象升级5店同开与你一见“粽”情!

 

五月五  粽子煮

塞龙舟  敲锣鼓

过端午  吃粽子

游街中  遇KA.YIN.QI

今天你今天你一见“粽”情了吗?

 

时装界,粽也多情呐!

 

 

卡茵琪女装形象升级5店同开

与你一见“粽”情!

 

【壹】大信店

与你请有独中

 

 

【贰】石岐店

与你相约岐江桥

含羞溢撒

 

此兄台,你是一见”粽“情了么

目不转睛的

Q君是这么认为的呢...............

 

 

 

【叁】湖南店

与你相视而笑

 

 

【肆】茂名一店

与你对冲放电

 

【伍】茂名二店

与你背靠背

情牵一线

 

“粽”有万种风情

与你相遇

然而

今天你今天你一见“粽”情了吗?

 

 

2023年4月7日 21:46
浏览量:0
收藏